Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Transparència FCPP

Ets a:  IniciNotíciesTransparènciaNotícia id 29632
26.05.2017

TransparènciaTransparència FCPP

Informació relativa a la Llei de Transparència en aplicació a la Federació Catalana de Pitch & Putt

Preàmbul

D’acord amb l’article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les obligacions de transparència són aplicables a les associacions, fundacions i altres entitats privades en els supòsits següents:

 

  • Si perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 € anuals.
  • Si almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de  5.000€.

 

 

    A   iNFORMACIÓ institucional

 

1-  Relació de Funcions

 

Funcions


L’article 4 dels estatuts de la FCPP defineix les funcions de la federació

 

Article 4

Funcions

La FCPP, a més de les activitats pròpies de govern, gestió, administració, organització i reglamentació de l'esport del P&P a Catalunya, exerceix les funcions següents:


a) Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de les activitats pròpies de la modalitat esportiva del P&P a Catalunya.

 

b) Qualificar les competicions esportives oficials de P&P a Catalunya, elaborar  el calendari de competicions oficials, així com el calendari general de competicions de P&P en col·laboració amb els membres afiliats i amb l'ACPP.

 

c) Ordenar, qualificar, reconèixer i tutelar les competicions de tot tipus que composen el calendari general de P&P a Catalunya.

 

d) Organitzar, promocionar i tutelar les competicions de caràcter internacional o d'altres àmbits territorials que tinguin lloc a Catalunya, tenint cura de la preparació i elecció dels esportistes i tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de les diferents categories i especialitats.

 

e) Crear escoles dins la FCPP per a la formació de tècnics, entrenadors/es, àrbitres i altres comitès tècnics que els agrupin.

 

f) Encarregar-se de la formació específica i el reciclatge dels tècnics de l'esport del P&P, d'acord amb l'Escola Catalana de la Secretaria General de l'Esport.

 

g) Preveure, controlar i sancionar l'ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no admesos en l'esport, d'acord amb les disposicions de l'Agència Mundial Antidopatge i en col·laboració amb els òrgans competents de la Generalitat de Catalunya.

 

h) Exercir la potestat competitiva i disciplinària sobre totes les persones físiques i  jurídiques que configurin la FCPP.

 

i) Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria General de l'Esport, l'esport d'elit i d'alt nivell, vetllant per a la formació integral i millorament esportiu continuat dels esportistes.

 

j) Lliurar les llicències federatives  per a poder participar en activitats federades i competicions oficials dins l'àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les activitats o competicions d'altres àmbits territorials quan es compleixin els requisits establerts en les respectives normatives esportives.

 

k) Vetllar per al compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions i normes tècniques vigents reguladores de les característiques de les instal·lacions, els elements esportius i altres qüestions que afectin a les competicions federades i, en particular, d'aquelles d'higiene esportiva, prevenció d'accidents i assistència als federats lesionats, a través de l'entitat que en cada moment presti el millor servei als federats, a criteri de la FCPP.

 

l) Vetllar per l'estricte compliment d'aquests estatuts, disposicions reglamentàries que els puguin desenvolupar i normativa general de tot tipus que sigui d'aplicació.

 

m) L'establiment de tot tipus de relacions jurídiques de caràcter privat en el ple exercici del dret fonamental d'associació, sense més limitacions que les que es deriven dels tractats i convenis internacionals en vigor i de la legislació aplicable que els desenvolupin.

 

n) La prevenció, control i repressió de la violència en l'esport.

 

o) La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe en l'esport i la incorporació de mesures adients per a l'aplicació real i efectiva del principi d'igualtat entre dones i homes.

 

p) I, en general, disposar el que convingui per a la millora del desenvolupament i pràctica del P&P.

 

 

2-   Normativa que li és d’aplicació

 

·      DECRET LEGISLATIU 1/2000, DE 31 DE JULIOL, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT ÚNIC DE LA LLEI DE L’ESPORT.

·  DECRET 58/2010, DE 4 DE MAIG, DE LES ENTITATS ESPORTIVES DE CATALUNYA, MODIFICAPEL DECRET 55/2012, DE 29 DE MAIG.

·      DECRET 55/2012, DE 29 DE MAIG, PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 58/2010, DE 4 DE MAIG, DE ELS ENTITATS ESPORTIVES DE CATALUNYA.

·        ESTATUTS DE LA FCPP

·        REGLAMENTS DE LA FCPP

 

 

 

3-   Estructura Organitzativa

 

Document que detalla els membres de la Junta Directiva

 

JUNTA DIRECTIVA


President Sr. Jordi Torrent Marès 

Vicepresident Sr. Florenci-Andreu Magriñà Martin

Tresorer Sr. Josep Mª Massaguer Vall-Llovera 

Secretari Sr. Berenguer Ortí Marés

Vocal Sr. Pere Colomer Llach 

Vocal Sr. Dolors Sánchez Muñoz 

Vocal Sr. Jordi López Santo Domingo 

Vocal Sr. David Solé Marzo


 

4-   Organigrama

 


 

A   B   iNFORMACIÓ eCONòmica

 

 

1  Subvencions i Ajuts Públics

 

La Federació Catalana de Pitch & Putt rep del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya en el 2022 per la convocatoria de suport a l’acció federativa una quantitat de 99.500€ 

2  Pressupost

 

Aprovat en l’Assemblea de la FCPP 

 

 
 

 


Pressupost Exercici 2023

 

 

 

 

 

3  Retribucions alts càrrec


Els membres dels òrgans de govern de la Federació Catalana de Pitch & Putt no són retribuïts.

 

 

4  Comptes anuals abreujats i Informe d’auditoria dels comptes anuals

 Auditoria Comptes Anuals 2014
Auditoria Comptes Anuals 2015 

Auditoria Comptes Anuals 2016

 Auditoria Comptes Anuals 2017

 Auditoria Comptes Anuals 2018

 Auditoria Comptes Anuals 2019

   

Auditoria Comptes Anuals 2020
Auditoria Comptes Anuals 2021
Auditoria Comptes Anuals 2022

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC